Lloguer per mesos

Caravana fins a 4,50 mts

35,33€

Caravana mes de 4,50mts

40,20€

Remolc

26,62€

 

Lloguer anual

Mes

Trimestre

Anual

28,19€

84,57€

338,31€

30,73€

92,20€

368,80€

20,44€

61,34€

245,38€